Změkčovadla ve vinylových podlahových krytinách
Marek Šindelář
FATRA

Přednáška v úvodu vysvětluje dopady legislativy REACH v oblasti používání ftalátových změkčovadel na výrobce plastových podlahovin.
Je uveden přístup společnosti Fatra jako výrobce vinylových podlah k přechodu od ftalátových k neftalátovým změkčovadlům.
Prezentovány jsou analytické postupy hodnocení vybraných vlastností neftalátových změkčovadel (tepelná a UV stabilita, tvrdost, mrazuvzdornost, těkavé látky, migrace aj.), jejich dopady na zpracovatelnost technologií válcování a vlastnosti konečných produktů (fyzikálně mechanické vlastnosti, urychlené stárnutí aj.).