Vláknité a kompozitní nanostruktury
Dušan Kimmer
SPUR

Nanovláknité filtry pro filtraci vzduchu vykazují vynikající filtrační účinnost především v oblasti záchytu ultrajemných částic (velikosti v desítkách nm) ze znečištěného vzduchu. Byl prokázán i velmi účinný záchyt viru chřipky na povrchu nanovláken.
Nanostrukturované materiály pro filtraci odpadních vod vyžadují dodatečné vyztužení nanovláknitých filtrů, které mají nedostatečné mechanické vlastnosti. Prezentovány jsou způsoby ztužení membrán a vliv vybraných proměnných na filtrační vlastnosti membrán.
Aplikace nanostrukturovaných filtrů jak při filtraci vzduchu, tak i kapalin, má za následek snížení tlakového odporu ve srovnání s materiály používanými v současnosti a vede k energetickým úsporám v klimatizačních armaturách a bioreaktorech pro čištění odpadních vod.
Byly vyvinuty postupy přípravy kompozitních nanostruktur s využitím elektrospinningu, které jsou testovány pro možnosti akumulace energie a pro využití v technologii kapacitní deionizace vody.