Termální čistící pece na čištění polymery znečištěných kovových dílů
Jan Král
COMPUPLAST

Termální čistící systémy jsou v dnešní době již téměř nedílnou součástí větších plastikářských firem. Hlavní důvody pořízení takových zařízení jsou zejména množství dílů (forem, adaptérů, lamačů a filtrů taveniny, vytlačovacích či vyfukovacích hlav, horkých vtoků, zvlákňovacích hlav, šneků, granulačních hlav atd.), které je potřeba v daném čase vyčistit od taveniny. Dalším důvodem při pořizování termálních čistících pecí je velké riziko poškození celých částí anebo funkčních částí forem, tokových kanálů a hlav mechanickým čištěním mnohdy za pomocí hořáků či jiných vyhřívacích přípravků, kde pak není pod kontrolou teplota ani polymeru ani čištěné součásti a může tak (v případě vzplanutí polymeru mohou být teploty nad 500 – 550°C) dojít k celkovému poškození kovové součásti, která měla být „jen“ vyčištěna. A v neposlední řadě jsou tato zařízení pořizována pro čištění částí, které jsou znečištěny polymery, které „běžnými“ mechanickými způsoby vyčistit nejdou (např. PC, PA, PTFE, PEI, PEEK atd).

mpacts through the use of environmentally friendly or biodegradable materials