Extrúzne vyfukovacie stroje a súvisiace periférne zariadenia
Jana Rajnáková
1. PlastCompany

Technológia extrúzneho vyfukovania je jedným zo šiestich možných spôsobov spracovania plastov. Extrúzne vyfukovanie sa používa k výrobe dutých telies (predovšetkým) menších rozmerov, prípadne členitejších tvarov – ako sú rôzne fľaše, kanistre, či sudy. Vyfukovacie stroje môže byť tak hydraulické, ako aj elektrické. Prostredníctvom plne elektrických vyfukovacích strojov je možné dosiahnuť množstvo výhod – predovšetkým zvýšenie produktivity, energetické úspory, či zníženie nákladov na údržbu. Prednášku predstavuje spoločnosť 1.PLASTCOMPANY, spol. s. r. o., ktorá v tejto oblasti spolupracuje s talianskym výrobcom – firmou Plastiblow. Výrobca sa orientuje na výrobu plne elektrických vyfukovacích strojne – technologických zariadení na výrobu vyfukovaných nádob v objeme od 1 do 30 litrov. Vyfúknuté nádoby majú široké uplatnenie v rôznych oblastiach – od kozmetického priemyslu, medicíny, farmácie, potravinárstva, až po priemyselné obaly, či automotive. Pri extrúznom vyfukovaní je možné uplatniť aj pomerne širokú škálu periférnych zariadení, z ktorých niektoré sú predstavené v ďalšej časti prednášky.