Čistící granuláty
Petr Vaňhara, Dana Šubrtová
VELOX


Cílem této přednášky je seznámení s použitím čistících granulátů při zpracování plastů vstřikováním nebo vytlačováním plastových dílů. V důsledku stále se zvyšujícím požadavkům na kvalitu roste nutnost uplatnění přípravků určených k čistění a údržbě vstřikovacích strojů a vytlačovacích linek. Tento čisticí proces slouží k odstranění degradovaných plastů, vrstev barevných pigmentů se stěn válce a šneku, hlavy vytlačovací linky, horkých vtoků, popřípadě formy a to především z ekonomických důvodů. Vhodné kvalitní čistící materiály slouží k rychlému odstranění reziduí plastů při změně rozdílných materiálů a k snadnějšímu přejezdu rozdílných barev stejného materiálu. Výsledkem je úspora času určeného k výrobě, snížení zmetkovitosti a úspora materiálu určeného k výrobě samotných plastových dílů. V přednášce bude představen čistící granulát Asaclean, jeho složení a možnosti jeho použití. Na závěr budou uvedeny fotografie, kde byly čistící granuláty použity v praxi.