Originální design plastikářských výrobků – odkaz prof. Škarky
Jan Görig, Přemysl Strážnický, Jarmila Strážnická, Radomila Soukalová
UTB ve Zlíně

Stupně volnosti designéra při vytváření návrhu vzhledu plastikářského výrobku jsou omezeny specifickými vlastnostmi polymerních materiálů promítajícími se do konstrukčních a technologických požadavků (požadavek rovnoměrné tloušťky stěny, zaoblení hran, konstrukce výztužných žeber, konstrukce úchytů, technologické úkosy, umístění vtoků, atd.). Na druhé straně ale právě specifické vlastnosti plastů dávají designerům nové, v porovnání s jinými (tradičními) materiály zcela unikátní možnosti směřující k originálním designům. Ty pak přinášejí konkurenční výhodu na trhu výrobků, v nichž jsou ztělesněny a současně splňují zákonný požadavek individuální povahy pro získání dalšího, tentokrát právního monopolu – účinné průmyslově právní ochrany průmyslovým vzorem.
Skutečným mistrem ve specifické oblasti designu plastikářských výrobků byl nedávno zemřelý pan prof. Pavel Škarka. Jeho přínos v této oblasti se pokusíme v této přednášce dokumentovat přehledem chráněných inovativních řešení designu výrobků, které v průběhu let vytvořil on a jeho žáci.