Nové trendy v povlakování forem pro vstřikování plastů
Slavomír Hořejš
VÚHŽ


Modifikace povrchových vlastností forem povlakováním nanostrukturovanými PVD a PA CVD povlaky. Povlaky o tl. 1 – 5 um zásadně ovlivňují chování plastu ve styku s formou. Povlakovat lze jak povrch, tak i dutiny forem. Vlastní povlakování probíhá při takových teplotách, kdy nedochází ke změnám rozměrů formy ani mechanických vlastností materiálu formy. Povlakování eliminuje nalepování zpracovávaného materiálu na povrch formy, zvyšuje abrazivní odolnost, zlepšuje kluzné parametry, usnadnění vyjímání výlisků z formy atd. To je jen základní výčet parametrů, které lze PVD a PA CVD povlaky ovlivnit. Důsledkem je snížení nákladů na čištění forem, zkrácení odstávek a tedy i snížení výrobních nákladů na jednotku produkce.