Využití plazmové technologie pro povrchové úpravy práškových materiálů a plastových výrobků.
Prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (SurfaceTreat a.s./ FS ČVUT)

Firma SurfaceTreat a.s. je zaměřena na vývoj a aplikace plazmových povrchových úprav, přičemž v této oblasti nabízí nejen výrobu zařízení pro tyto úpravy, ale také zpracování materiálů ve formě služby. Předúprava povrchu s využitím plazmové technologie se stává stále častěji požadovaným typem úpravy. Důvodem je především efektivní, rychlý, ale hlavně šetrný způsob pro zpracovávaný materiál i životní prostředí. Lze takto vyřešit např. aktivaci povrchu před lepením, potiskem či lakováním. Zařízení firmy SurfaceTreat a.s. nabízejí možnost zpracování drobných plastových součástí nebo menších dílů a to ve vakuových komorách různých kapacit nebo s využitím atmosférické trysky. Kromě této oblasti firma vyvinula také unikátní systém úpravy práškových materiálů jak v testovacím množství, tak i ve velkých objemech a to až 2 tuny denně s využitím všech kapacit a v závislosti na typu materiálu. Úpravou je dosaženo velmi výrazné změny smáčivosti materiálu - hydrofilizace. Využití této úpravy nacházejí zejména prášková aditiva pro výrobu plastů či nátěrových hmot, prášky pro technologii výroby plastů rotačním tvářením a další možné aplikace.