Open-air plasma úpravy povrchů výrobků z plastů
Jiří Lonský
LONTECH

Hlavní náplní firmy LONTECH - surface treatment, s.r.o. je řešení problémů se statickou elektřinou ve všech oblastech průmyslu. V roce 2009 jsme začali spolupracovat s firmou PLASMATREAT vyrábějící zařízení pro generování atmosférické plazmy pomocí stlačeného vzduchu a elektrické energie Openair®- Plasma. Od roku 1998 byla tato technologie uplatněna v řadě aplikací v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, textilním průmyslu, lékařském průmyslu, kosmickém průmyslu, výrobě lodí, elektroniky, obalů, atd.