Radiační síťování – metoda zlepšování vlastností polymerů
Michal Daněk
BGS

Ozařování elektronovým beta zářením (EB) je všestranná a účinná metoda ke zlepšování vlastností plastových výrobků, používaná v různých technických aplikacích. Kabelářský průmysl tuto technologii využívá již řadu let ke zlepšení výsledných vlastností izolací kabelů.
Chemické procesy, vyvolané ionizujícím zářením, jsou poměrně složité, neboť zde současně probíhá několik konkurenčních chemických reakcí, např. síťování, degradace, oxidace, fragmentace, disproporcionace a apod. Nejpřínosnější reakcí při ozařování pro zlepšení konečných vlastností výrobků je však síťování.
Cílem této práce je popsat vliv různých dávek ionizujícího beta záření na změny vybraných mechanických, tepelných a chemických vlastností komerčně dostupných typů polymerů z hlediska výroby vodičů a kabelů i z hlediska dalších aplikací.