Výroba polymerních membrán ve formě dutých vláken metodou inverze fází
Robert Válek*, David Malý
MemBrain, Stráž pod Ralskem


SOUHRN: V příspěvku je popsán princip formování polymerů z roztoků metodou inverze fází. Příspěvek dále obsahuje stručný popis chování polymerních roztoků a základy membránových separací s důrazem na membránovou separaci plynů. Metodou inverze fází byly připraveny membrány ve formě dutých vláken určených pro separaci plynů. Membrány byly vyrobeny z polyetherimidu (PEI), byl studován vliv složení polymerního roztoku, složení a dávkování srážecí středové kapaliny, teploty srážecí lázně, vzdálenosti zvlákňovací trysky od hladiny srážecí nádrže a rychlosti odtahu dutého vlákna na jeho separační a transportní vlastnosti a směsi CO2/CH4. Transportní vlastnosti byly stanoveny pomocí permeametru a separační vlastnosti pomocí plynové chromatografie nebo hmotnostní spektroskopie. Účelem je nalezení optimálních výrobních parametrů pro výrobu membrány s vysokou permeabilitou a selektivitou s využitím statistických metod plánování experimentu – design of experiments (DOE). Byly připraveny polymerní membrány ve formě dutých vláken se selektivitou pro směs CO2/CH4  = 30 a permeancí pro CO2 P = 10 GPU což odpovídá 8,38.10-11 m3/s/Pa/m2. Tento typ membrány je vhodný pro separaci biomethanu z bioplynu.