Plasty a s nimi spojené technologie v automotive

Termoplasty a reaktoplasty a s nimi spojené technologie mají v automobilovém průmyslu trvale rostoucí uplatnění.Požadavky na kvalitu, efektivnost výroby, žívotnost a recyklovatelnost dílů , vytvářejí neustálý tlak na dodavatele v automobilovém průmyslu ,aby přicházeli s novými technologiemi , materiály ,ale i efektivnějšími procesy ,které zvednou přidanou hodnotu výrobku.Dodavatelé jsou tak nucení hledat cesty jak zefektivnit stávající procesy. Jak snížit zmetkovitost a zvýšit kvalitu výrobků. Jak prodložit životnost vsřikovacích forem, jak řešit rostoucí nároky na spoje jednotlivých dílů . Do popředí se dostávají více funkční materiály a technologie silnostěnných výstřiků. Představeny budou přístupu podpory a výsledky Výzkumu a vývoje v uvedených oblastech které poskytuje svým členům , zejména MSP automobilový klastr.