Termoplastické kompoundy v aplikacích pro vedení světla, elektřiny a tepla
Pavel Černohorský, Ing. Radek Zýka
ALBIS PLASTIC CR s.r.o., České Budějovice

Nové možnosti aplikací termoplastických kompoundů (receptura často nastavená dle aplikace, „tailor made“) při výrobě technických dílů. Základní přehled o často užívaných aplikacích, jako je vedení, rozptyl a blokace světla, odvod elektrického náboje či odvod tepla.